จะทำไงดีเซิ์รฟเวอร์ที่เล่นอยู่หายไปเติมเงินจนถึงVIP3แล้วจะกู้คืนได้อย่างไรบ้างเซิ์รฟเวอร์S192(UTC+7)